Leonora’s Wheel of Fortune

Privacy Policy

The app does not collect any personal data.
Everything you do, stays on your device.
That’s it!

Personvernpolitikk

Appen samler ikke inn personlige data.
Alt du gjør forblir på enheten.
Ferdig snakka!