Så mange språk, så mange feil

"Og så sier vi det alle sammen: ... "

IT-folk deler iblant eksempler på dårlige feilmeldinger for å understreke at gode feilmeldinger skal være forståelig for brukeren.

Posten har nok misforstått ordet «forståelig» i denne sammenhengen 🙂