runemartin.com

Dokumenter

Universell Utforming - Produkter og IKT

Besvarelse i etterutdanningsfaget «Universell Utforming - Produkter og IKT». Den sammenligner og påpeker forskjeller mellom NTNUs offisielle eksternweb (basert på Oracle Portal og Escenic), og IME-fakultetets websider (basert på DokuWiki).

Tilgjengeliggjøring av NTNU på web (PDF)

BBoX

Datamaskinprosjektet, utført høsten 2002 ved datamaskingruppa på NTNU. Den beskriver hvordan vi løste oppgaven med å bygge en bredbåndsrouter med innebygd «smarthus»-funksjonalitet.

BBoX-rapporten (PS), BBoX-rapporten (PDF)

Computational RAM (CRAM)

Besvarelse på obligatorisk miniprosjekt i faget Datamaskinarkitektur. Rapporten beskriver hvordan man kan øke ytelsen på parallelle maskiner ved å flytte beregningsenheten inn i minnet.

Computational RAM (PDF)

Datasyn

Segmentering av fargebilder, og er del av øvingsopplegget i Datasyn-faget, inkludert programmet som ble skrevet og kildekode.

Segmentering av fargebilder (PDF)
Last ned programmet

Kamera for kantdeteksjon

Gruppebesvarelse på prosjekt i faget «Konstruksjon av digitalkamera i CMOS-krets». Rapporten beskriver vår forslag til kamera for gjenkjenning av kanter i sanntid.

Kamera for kantdeteksjon (PDF)

Hva er galt med Kongo?

Besvarelse på prosjekt i faget «POL1005 - Vurdering av politisk risiko». Rapporten prøver å beskrive hvorfor Kongo (DRC) ikke trekker til seg utenlandske investeringer.

Hva er galt med Kongo? (PDF)